Dây cáp tín hiệu các loại

Cáp HDMI YH-15 dài 1.5m - OEM (Đen).
Cáp HDMI YH-18 dài 10m - OEM (Đen).
Cáp HDMI YH-19 dài 15m - OEM (Đen).
Cáp HDMI YH-20 dài 20m - OEM (Đen).
Cáp HDMI loại dẹp YHB-030 dài 3m - OEM.
Cáp HDMI loại dẹp YHB-110 dài 10m - OEM.
Cáp HDMI loại dẹp YHB-115 dài 15m - OEM.
Cáp HDMI loại dẹp YHB-120 dài 20m - OEM.