ZSPEED

Ổ cứng SSD gắn trong ZSPEED Z3 ADV 480GB chuẩn SATA III 6Gb/s (Vàng)
-36%
Ổ cứng SSD gắn trong ZSPEED Z3 ADV 120GB chuẩn SATA III 6Gb/s (Vàng)
-34%
Ổ cứng SSD gắn trong ZSPEED Z3 ADV 240GB chuẩn SATA III 6Gb/s (Vàng)
-32%