BETOP

Tay cầm chơi game có dây Betop BTP 2170U.
Tay cầm chơi game Betop có dây BTP 2272 (đen).